Kalkulatorlogistyka.pl

Get Adobe Flash player

Ustalanie długości frontu przeładunkowego

 UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.

Podaj średni czas na wykonanie czynności przeładunkowych "t1" (godz.):
Podaj średni czas na manewrowanie pojazdem "t2" (godz.):
Podaj średni czas na zamocowanie/odczepienie ładunku "t3" (godz.):
Podaj średni czas obsługi skrzyni ładunkowej pojazdu "t4" (godz.):
Podaj średni czas zaczepienia/odczepienia naczepy "t5" (godz.):
Podaj średni czas wykonania czynności zdawczo odbiorczych "t6" (godz.):
Średni czas postoju jednego środka transportu zewnętrznego "t=t1+t2+t3+t4+t5+t6" wynosi: godz.
Podaj liczbę środków transportu zewnętrznego obsługiwanych na najliczniejszej zmianie "npz" (szt.):
Łączny czas postoju środków transportu zewnętrznego "tz=t*npz" wynosi: godz.
Podaj nominalny czas pracy magazynu w ciągu jednej zmiany "tmag" (godz.):
Liczba stanowisk przeładunkowych "ndok=tz/tmag" wynosi: szt.
Podaj długość lub szerokość podstawionego środka transportu "lt" (m):
Podaj odległość między podstawionymi środkami transportu "l't" (m):
Długość frontu przeładunkowego
"Lfr=ndok*(lt+l't)-l't)" wynosi:
m.