Kalkulatorlogistyka.pl

Get Adobe Flash player

Współczynnik obciążenia naczepy

 UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Podaj wagę paletowej jednostki transportowej "MPjt" (kg):
Podaj wagę opakowania zbiorczego "Moz" (kg):
Podaj liczbę opakowań zbiorczych na paletowej jednostce ładunkowej "Loz" (kg):
Całkowita waga opakowań zbiorczych "MMoz=Moz*Loz" wynosi: kg.
Waga paletowej jednostki ładunkowej "MPjł=MPjt+MMoz" wynosi: kg.
Podaj liczbę paletowych jednostek ładunkowych "LPjł" (kg):
Całkowita waga paletowych jednostek ładunkowcyh "MŁ=LPjł*MPjł" wynosi: kg.
Podaj dopuszczalne obciążenie naczepy "MN" (kg):
Dopuszczalne obciążenie naczepy "MN" jest przekroczone o: kg.
Współczynnik ładowności naczepy
"WŁN=(MŁ*100)/MN" wynosi:
%.