Kalkulatorlogistyka.pl

Get Adobe Flash player


Współczynnik wypełnienia naczepy/kontenera

 UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.

Podaj wysokość palety "hPjt" (m):
Podaj długość palety "GPjt" (m):
Podaj szerokość palety "dPjt" (m):
Objętość palety "VPjt=hPjt*GPjt*dPjt" wynosi: m3

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.

Podaj wysokość opakowania zbiorczego "hoz" (m):
Podaj długość opakowania zbiorczego "Goz" (m):
Podaj szerokość opakowania zbiorczego "doz" (m):
Objętość opakowania zbiorczego "Voz=hoz*Goz*doz" wynosi: m3
Podaj liczbę opakowań zbiorczych na palecie "loz" (m):
Objętość opakowań zbiorczych na paletowej jednostce ładunkowej "VPoz=loz*Voz" wynosi: m3
Objętość paletowej jednostki ładunkowej z opakowaniami zbiorczymi "VPO=VPoz+VPjt" wynosi: m3
Podaj liczbę paletowych jednostek ładunkowych "lPjł" (m):
Objętość paletowych jednostek ładunkowych "VLPO=VPO*lPjł" wynosi: m3

Kliknij w obrazek aby go powiększyć.

Podaj wysokość naczepy "hN" (m):
Podaj szerokość naczepy "GN" (m):
Podaj długość naczepy "dN" (m):
Objętość naczepy "VN=hN*GN*dN" wynosi: m3
Współczynnik wypełnienia naczepy
"WwN=(VLPO*100)/VN" wynosi:
%