Kalkulatorlogistyka.pl

Get Adobe Flash player

Model zwykłej średniej arytmetycznej

W metodzie tej sumujemy wszystkie zaobserwowane wartości popyu rzeczywistego, a następnie dzielimy je przez liczbę obserwacji. 
 UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9

Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5


Wprowadź dane Prognoza Popytu X'k+1=(X1+X2+X3+X4+...+Xk)/k
Okres "t" Popyt rzeczywisty Xk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12


Przykladowe dane i wykres. 

Wprowadź dane Prognoza Popytu X'k+1=(X1+X2+X3+X4+...+Xk)/k
Okres "t" Popyt rzeczywisty zaobserwowany jeden okres do tyłu Xk "Oblicz Prognozę Popytu"
1 62 62
2 45 53.50
3 58 55
4 72 59.25
5 78 63
6 67 63.67
7 83 66.43
8 92 69.63
9 76 70.33
10 64 69.70
11 57 68.55
12 62 68

[No canvas support]