Kalkulatorlogistyka.pl

Get Adobe Flash player

Wygładzanie wykładnicze według modelu Browna

Metoda stosowana głównie do tworzenia prognoz krótko oraz średniookresowych.   

 UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Podaj stałą wygładzania "a " (mm):
a - zapisujemy jako liczbę ułamkową np. "0.20" z przedziału <0,1> oznaczającą % korektę błędu np. 20%

Wprowadź dane Prognoza Popytu P'k+1=Pk*a+P'k*(1-a)
Okres "t" Popyt rzeczywisty Pk
1 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 -


Przykladowe dane i wykres. 

Podaj stałą wygładzania "a " (mm): 0.3
a - zapisujemy jako liczbę ułamkową np. "0.20" z przedziału <0,1> oznaczającą % korektę błędu np. 20%


Wprowadź dane Prognoza Popytu P'k+1=Pk*a+P'k*(1-a)
Okres "t" Popyt rzeczywisty Pk "Oblicz Prognozę Popytu"
1 122 -
2 181 122
3 154 139.70
4 392 143.99
5 237 218.39
6 188 223.97
7 139 213.18
8 185 190.93
9 251 189.15
10 196 207.70
11 174 204.19
12 - 195.13

[No canvas support]