Kalkulatorlogistyka.pl

Get Adobe Flash player


Wyznaczanie ekonomicznej wielkości zamówienia

 UWAGA !!! W formularzu należy używać tylko cyfr od 1 do 9
Liczby dziesiętne zapisujemy z "." kropką np. 2.5

Podaj intensywność zużycia (popytu) "P" (szt/dobę):
Podaj koszt złożenia jedengo zamówienia "kz" (PLN):
Podaj koszt jednorazowy utrzymania zapasu "ku" (PLN):
Podaj jednostkowy koszt zakupu surowca "C" (PLN/szt):
Ekonomiczna wielkość zamówienia "EOQ=?((2*kz*P)/ku) " wynosi: szt.
Koszt ekonomicznej wielkości zamówienia "K(EOQ)=?(2*kz*P*ku)+C*P " wynosi: PLN/dobę.
Długość cyklu zamówienia "T=EOQ/P" wynosi: dób/dobę.
Koszt jednego cyklu zamówienia "KC=K(EOQ)*T" wynosi: PLN.